top of page

Sisällysluettelo 

1. Yleistä 

2. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot 

3. Mitä tietoja kerätään 

4. Mihin tietojani käytetään 

5. Miten tietoja suojataan ja säilytetään 

6. Kuka tietoja käsittelee 

7. Tietojen säilyttäminen 

8. Asiakkaan ja työntekijän oikeudet 

9. Kuinka järjestelmään tallennetut tiedot saa 

10. Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille 

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

1. Yleistä 

Backbone Marketing Oy arvostaa asiakkaidensa ja työntekijöidensä yksityisyyttä ja on sitoutunut suojaamaan sitä EU:n tietosuoja-asetusta noudattaen. Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme ja työntekijöitämme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Käyttääkseen Backbone Marketing Oy:n palveluita, asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot. Halutessasi lisätietoa tietosuojakäytännöistämme tai henkilötietojen käsittelystä, vastaamme mielellämme kysymyksiinne. Voit ottaa meihin yhteyttä osoitteesta office@backbonemarketing.fi.

2. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot 

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii: 

Backbone Marketing Oy

Y-tunnus: 2595964-8 

Postiosoite: Museokatu 33 B, 00100 HELSINKI 

Maa: Suomi

3. Mitä tietoja kerätään 

Asiakkaamme tai työntekijämme itsensä, tai tämän valtuuttaman osapuolen antamat tiedot 

Tunnistamistiedot, kuten nimi.

Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero.

 

Lisäksi pyydämme erikseen luvan suoramarkkinointiin. 

Yllä mainittujen tietojen antaminen on pakollista asioidaksesi Backbone Marketing Oy:n kanssa ja käyttääksesi tarjoamiamme palveluita. Palveluiden käytöstä kerättävää tietoa on osittain mahdollista rajoittaa käytettävien ohjelmistojen kautta. Tietojen lähde on käyttäjän itsensä antamat tiedot, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme tai yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä tai muista saatavilla olevista julkisista lähteistä. 

4. Mihin tietojani käytetään 

Henkilötietoja käytetään mahdollistamaan sekä yksityis- että yritysasiakkaille ja työntekijöille toimiva henkilökohtainen asiakaspalvelu.

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Backbone Marketing Oy:n väliseen asiakassuhteeseen ja palveluiden tuottamiseen asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen. 

5. Miten tietoja suojataan ja säilytetään 

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä. 

Backbone Marketing Oy säilyttää tietoja EU:n alueella. Järjestelmien sekä palvelinten tekninen tietoturva noudattaa hyviä tietoturvakäytäntöjä. Palvelimet ovat suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan, henkilötietoja sisältävät järjestelmät ovat suojattu pääsynhallinnalla. Manuaaliset arkistot sijaitsevat yhtiön lukituissa toimitiloissa. 

Henkilötietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä. 

Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti. 

6. Kuka tietoja käsittelee 

Asiakastietoihin on pääsy vain Backbone Marketing Oy:n omilla, palveluiden tuottamiseen osallistuvilla, työntekijöillä. Henkilökunta on ohjeistettu ja koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti. 

Tarpeen mukaan käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

7. Tietojen säilyttäminen 

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Tietoja säilytetään joko EU-alueella sijaitsevalla palvelimella, tai lukittuna Backbone Marketing Oy:n tiloissa.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa Backbone Marketing Oy:n järjestelmistä. Poisto-toimenpide on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja henkilötietoja. 

8. Asiakkaan oikeudet 

Asiakkaalla on oikeus saada jäljennös omista henkilötiedoista, tai pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista.

 

Tietyin edellytyksin asiakkaalla on oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

 

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, asiakkaalla on mahdollisuus peruuttaa suostumus. Tämä ei kuitenkaan vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen. Voit muuttaa suostumuksesi olemalla yhteydessä meihin. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta voimme todentaa henkilöllisyytesi. Lisäksi saatamme tarvita henkilön tunnistamiseen myös muita todistuksia, kuten henkilökorttia. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus. 

9. Kuinka järjestelmään tallennetut tiedot saa 

Voit pyytää Backbone Marketing Oy:n järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä meihin. Voit ottaa meihin yhteyttä osoitteesta office@backbonemarketing.fi.

10. Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille 

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille oikean ja laadukkaan palvelun takaamiseksi sekä markkinointiviestintää varten. Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille: 

Palvelun tuottajalle sen ollessa joku muu, kuten joku yhteistyökumppaneistamme.

 

Backbone Marketing Oy huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja - suojan korkeasta tasosta EU:n Tietosuoja-asetuksen mukaisesti. 

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen 

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Helsinki 2.5.2022

bottom of page