REKISTERISELOSTE

Laatimispäivä 08.11.2017

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

 

1. REKISTERINPITÄJÄ:
Backbone Marketing Oy
Käyntiosoite: Uudenmaankatu 23 A 1, 00120 Helsinki
Puhelin: 050 540 9867
Y-tunnus: 2595964-8

 

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Nimi: Gabriela Campos
Puhelin: 040 969 1152
Sähköpostiosoite: 

 

3. REKISTERIN NIMI

Emma Gaalan lipunostajarekisteri

 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisteriä käytetään Emma Gaalan lippujen suoramarkkinointiin.

 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilörekisteri sisältää henkilötietoja vuoden 2017 Emma Gaalaan Ticketmasterin kautta lipun ostaneista henkilöistä.

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

- Henkilön nimi ja yhteystiedot

- Aiemman lippuoston tiedot

 

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot on saatu Ticketmasterin asiakasrekisteristä.

 

7. TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

 

8. TIETOJEN SIIRTO EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tiedot on kerätty yrityksen koko henkilöstön käytössä olevaan tietokantaan, joka on palomuurein ja salasanoin suojattu.

 

10. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Backbone Marketing Oy, Gabriela Campos, Uudenmaankatu 23 A 1, 00120 Helsinki