REKISTERISELOSTE

Laatimispäivä 12.08.2019

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

 

1. REKISTERINPITÄJÄ:
Backbone Marketing Oy
Käyntiosoite:Museokatu 33 B 27, 00100 Helsinki
Puhelin: 050 540 9867
Y-tunnus: 2595964-8

 

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Nimi: Panu Piippo
Puhelin: 050 540 9867
Sähköpostiosoite: production@backbonemarketing.fi

 

3. REKISTERIN NIMI

IBF Tavastia

 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisteriä käytetään tapahtuman viestintään ja sisäänpääsyn varmistamiseen ilmoittautuneille.

 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilörekisteri sisältää henkilötietoja Backbone Marketing Oy:n hallinnoimaan kutsuvierastilaisuuteen osallistuvista.

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

- Henkilön nimi ja yhteystiedot

- Henkilön toimipaikka

 

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot on saatu Backbone Marketing Oy:n keräämästä ilmoittautumislomakkeesta.

 

7. TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

 

8. TIETOJEN SIIRTO EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tiedot on kerätty yrityksen koko henkilöstön käytössä olevaan tietokantaan, joka on palomuurein ja salasanoin suojattu.

 

10. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Backbone Marketing Oy, Panu Piippo, Museokatu 33 B 27, 00100 Helsinki